English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-31 15:20:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

„Vilvi Group“ 2022 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis „Vilvi Group“, kurią sudaro AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika" ir SIA „Baltic Dairy Board“, konsoliduotos pardavimų pajamos per 2022 m. pirmus tris mėnesius buvo 50.4 mln. EUR arba 59.4 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2021 metais (2021 m. trijų mėnesių pardavimų pajamos siekė 31.7 mln. EUR).

Per 2022 m. pirmus tris mėnesius grupė uždirbo 3.0 mln. Eur grynojo pelno (2021 m. I ketv.  grynasis nuostolis siekė 197 tūkst. Eur).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas2022 m. I ketv. veiklos rezultatai.pdf