English Estonian
Avaldatud: 2023-04-28 11:27:57 CEST
Harju Elekter Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsused

28. aprillil 2023 kell 10 toimus Keila Kultuurikeskuses AS-i Harju Elekter (registrikood 10029524, aadress Keskväljak 12, Keila) aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 58 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 443 963 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 62,57%.

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. AS-i Harju Elekter 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2022 on 171,4 miljonit eurot, müügitulu 175,3 miljonit eurot, ärikahjum 4,5 miljonit eurot ning puhaskahjum 5,6 miljonit eurot.

Otsuse poolt anti 11 412 307 häält, mis moodustas 99,72 % hääletanuist. 

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2022. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 53 314 971 eurot
2022. a kahjum -5 544 403 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2022 47 770 568 eurot


Dividendideks ( 0,05 eurot aktsia kohta*) 914 475 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 46 856 093 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2023, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Otsuse poolt anti 1392 938 häält, mis moodustas 99,55 % hääletanuist.

3. Ärinime ja põhikirja muutmine

Kinnitada AS-i Harju Elekter uueks ärinimeks AS Harju Elekter Group ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 1408 046 häält, mis moodustas 99,69 % hääletanuist.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata  https://youtu.be/uc0EViP2M3M

 
Ursula Joon
Jurist
+372 674 7413