Published: 2020-02-26 08:11:10 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

SAKRET HOLDINGS, AS obligāciju tirdzniecības uzsākšanas procedūra Nasdaq Baltic Alternatīvajā tirgū First North

Pamatojoties uz saņemto pieteikumu un dokumentiem, Nasdaq Riga uzsāk procedūru pieteikuma izskatīšanai SAKRET HOLDINGS, AS obligāciju tirdzniecības uzsākšanai Alternatīvajā tirgū First North.

Nasdaq Riga valdes lēmumi, kas tiks pieņemti šajā laikā, tiks paziņoti nekavējoties pēc to pieņemšanas.

Pielikumā SAKRET HOLDINGS, AS obligāciju Uzņēmuma apraksts ar pielikumiem.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


Sakret_Company_Description.pdf
Annex_1_SH_konsalidetais_parskats_2017_ENG.pdf
Annex_5_to_terms_of_Issue_28082019.pdf
Annex_6_Sakret_Issue_Terms_Final.pdf
Annex_4_SH_parskats_2018.pdf
Annex_3_SH_parskats_2017.pdf
Annex_2_SH_konsalidetais_parskats_2018_ENG.pdf