English Latvian
Publicēts: 2022-03-22 09:40:15 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

CORRECTION: Uzsākta AS Longo Group obligāciju iekļaušanas procedūra

Izmaiņas pielikumā - Uzņēmuma aprakstā (mainīts 7. slaids).

Pamatojoties uz 2022. gada 18. martā saņemto iekļaušanas pieteikumu, Nasdaq Riga ir uzsākusi iekļaušanas procedūru AS Longo Group obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North Obligāciju sarakstā:

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000860062 1 000 3 000 000 EUR 30.11.2024

 

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā:  AS Longo Group Uzņēmuma apraksts, Obligāciju emisijas noteikumi un finanšu pārskati (Revidēts gada pārskats par 2020. gadu un Revidēts konsolidētais gada pārskats par 2020. gadu).

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 

 


LongoGroup_Consolidated2020.pdf
Longo Group AS standalone 2020.pdf
LONGO Notes Terms_25.11.2021.pdf
Longo-Presentation-update-2103-2.pdf