Publicēts: 2021-04-15 14:10:03 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Paziņojums par izmaiņām AS SAKRET HOLDINGS reģistrētā nodrošinājuma statusā

Nodrošinājuma aģenta vārdā Sabiedrība ar šo informē par UAB “Sakret LT” nodrošināto prasījumu summas palielināšanas procesa noslēgumu, kura rezultātā UAB “Sakret LT” pieejamais overdrafta limits palielināts līdz EUR 1’450’000, izdarot par to attiecīgus grozījumus 2019.g. 23.augusta Overdrafta līgumā.

Plašāka informācija sniegta Nodrošinājuma Aģenta paziņojumā.

          Andris Vanags

         AS SAKRET HOLDINGS
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


2021-03-31-Pazinojums par par overdrafta palielinasanas procesa noslegsanos_LV.pdf