English Lithuanian
Paskelbta: 2018-05-02 12:00:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Kita informacija

AB „Žemaitijos pienas“ dividendų mokėjimo tvarka už 2017 m.

2018 m. balandžio 30 d. įvykęs  eilinis visuotinis AB „Žemaitijos pienas“ ( įm.kodas 180240752, registruota  Sedos 35, Telšiai, Lietuva ) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2017 m.  Bendrovės pelną ir skirti  0,15  eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2018 m. gegužės 15 d.  bus AB ”Žemaitijos pienas” akcininkai.

Nuo 2018 m. gegužės 25 d.  dividendai bus mokami sekančia tvarka:

Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Bendrovė perves finansų maklerių įmonėms ar kredito įstaigų padaliniams, o jie atitinkamai perves į akcininko nurodytą sąskaitą.

Kitiems akcininkams dividendus, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus išmokės bendrovė savo įmonės kasoje (AB „Žemaitijos pienas“ adresu Sedos g. 35, Telšiai) arba pateikus prašymą kartu su asmens dokumento kopija, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą bet kurio banko asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Žemaitijos pienas“ adresu Sedos g. 35, LT- 87101 Telšiai) arba elektroniniu paštu info@zpienas.lt

2018 m. mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami  taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).

Informacija teikiama AB „Žemaitijos pienas“, tel.8-444-22348
Gintaras Keliauskas
Teisininkas
 +370 444 22208