Paskelbta: 2021-04-12 14:29:03 CEST
Terseta
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie "Terseta" UAB obligacijų išleidimą ir jų įsigijimą vienintelio akcininko vardu

Vilnius, Lietuva, 2021-04-12 14:29 CEST -- Pranešame, kad „Terseta" UAB, juridinio asmens kodas 303556959, buveinė registruota adresu Jogailos g. 4, Vilnius (toliau - Bendrovė) išleido 100'000 (šimtas tūkstančių) vienetų nekonvertuojamųjų obligacijų (toliau - Obligacijos) kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 (vienas) EUR. Visa Bendrovės Obligacijų emisijos kaina - 100'000 (šimtas tūkstančių) EUR.

Visas Bendrovės išleistas Obligacijas įsigijo vienintelis Bendrovės akcininkas - uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas „Lords LB Baltic Fund IV" (toliau - Akcininkas), atlikęs mokėjimą už įsigyjamas Obligacijas Akcininko lėšomis, pagal Obligacijų pasirašymo sutartį.

Obligacijų išpirkimo terminas - 2024 metų liepos 14 diena, Obligacijų emisijos fiksuotos metinės palūkanos - 3,05%, jos buvo nustatytos pagal 2018 metų gruodį EY parengtą Bendrovės vidinę Transfer Pricing tvarką. Visos kitos Obligacijų pasirašymo bei apmokėjimo sąlygos apibrėžtos atskiroje Obligacijų pasirašymo sutartyje, sudarytoje tarp Bendrovės ir Akcininko.

Obligacijų emisija, kaip ir numatyta EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022 (ISIN kodas: LT0000404832) emisijos sąlygose, bus subordinuota EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022 obligacijų emisijos investuotojams, kuriuos atstovauja Grant Thornton Baltic, UAB. 

Bendrovės Obligacijų emisijos išleidimas ir Akcininko apmokėjimas už įsigytas Obligacijas užbaigtas 2021 metų balandžio 8 dieną. Visos Obligacijų emisijos metu gautos lėšos bus naudojamos Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto - pastato, adresu Gedimino pr. 7, Vilniuje ruošimo rekonstrukcijai išlaidoms padengti.

         Rytis Zaloga
         Direktorius
         
         Email: rytis.zaloga@lordslb.lt
         Phone: +370 650 32044