English Latvian
Publicēts: 2022-04-29 16:20:21 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS “Rīgas kuģu būvētava”

Nasdaq Riga valde š. g. 29. aprīlī nolēma, ka uzraudzības statuss AS “Rīgas kuģu būvētava” (RKB1R, ISIN LV0000100378) nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “Rīgas kuģu būvētava” 2021. gada 29. aprīlī nav iesniegusi pilnu gada pārskatu par 2021. gadu angļu valodā.

AS “Rīgas kuģu būvētava” 2022. gada 29. aprīlī publicēja pilnu gada pārskatu par 2021. gadu latviešu valodā. Sabiedrība vienlaikus angļu valodā iesniegusi gada pārskata sastāvdaļas - atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu, tomēr 2021. gada revidēti finanšu pārskati, vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību angļu valodā nav iesniegts.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

2018. gada 28. maijā piemērotais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.