Publicēts: 2019-07-12 09:57:13 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

Mainīta ABLV emitēto obligāciju nominālvērtība

Rīga, Latvija, 2019-07-12 09:57 CEST -- Šā gada 12. jūlijā ir veikta visu likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) emitēto obligāciju nominālvērtības maiņa katrai obligācijai uz 0,01 EUR obligācijām, kuru nominālvērtība ir izteikta eiro, un uz 0,01 USD obligācijām, kuru nominālvērtība ir izteikta ASV dolāros. Attiecīgi publicējam visu emisiju aktuālās galīgo noteikumu versijas.

Jau ziņots, ka pēc izmaiņu veikšanas kopējā obligāciju vērtība paliek nemainīga – vienas vienības nominālvērtība samazināta, bet kopējais obligāciju skaits palielināts identiskā apmērā tā, lai kopējā obligāciju vērtība paliek nemainīga. 

Obligāciju nominālvērtības maiņa nepieciešama, lai būtu iespējams organizēt izmaksas Sabiedrības kreditoru prasījumiem, kuri izriet no Sabiedrības emitētajām obligācijām, pa kārtām, daļējā apmērā un individuāli katram obligacionāram. 

Sabiedrība ir tiesīga veikt šādu finanšu instrumentu notikumu saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 139.pantu, kurš nosaka, ka izmaksu un parādu segšanas kārtību nosaka likvidators. Obligāciju nominālvērtības maiņa nekādā veidā neietekmē kreditoru iesniegtos prasījumus un to apstiprināšanas procesu.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


ABLVFXDRDEUR030719_lat.pdf
ABLVSUBEUR271027_lat.pdf
ABLVFXDEUR271019_lat.pdf
ABLVFXDUSD110718_lat.pdf
ABLVFXDUSD311018_lat.pdf
ABLVSUBUSD180323_lat.pdf
ABLVFXDEUR270219_lat.pdf
ABLVSUBRDEUR171127_lat.pdf
ABLVSUBEUR311026_lat.pdf
ABLVFXDEUR030719_lat.pdf
ABLVSUBUSD231023_lat.pdf
ABLVFXDUSD270219_lat.pdf
ABLVFXDEUR311018_lat.pdf
ABLVSUBEUR270623_lat.pdf
ABLVSUBEUR261025_lat.pdf
ABLVFXDEUR110718_lat.pdf
ABLVFXDRDEUR271019_lat.pdf
ABLVSUBEUR271024_lat.pdf
ABLVSUBUSD270623_lat.pdf