Published: 2019-06-11 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2019. aasta mai tulemused

AS LHV Groupi puhaskasum oli maikuus 2,7 miljonit eurot: AS LHV Pank teenis mais 2,0 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot puhaskasumit.

„Vaadates tulemusi tervikuna, oli maikuu näol tegemist LHV ajaloo ühe tugevaima kuuga. Laenumahtude kasv summas 60 miljonit eurot oli ajaloo kiireim, ühtlasi suurenesid hoiused 271 miljoni euro võrra. Hoiuste kasvu põhjuseks oli Danske eralaenude portfelli soetamise finantseerimise vajadus, mistõttu on hoiuste suurenemist oodata ka järgnevatel kuudel. Pangas avas konto 2800 uut klienti, olemasolevate klientide aktiivsus kasvas kõrgeimale tasemele. Pensionifondides avaldasime uued tingimused, mis näevad ette investeerimispiirangute leevendamist ning lubavad meil senisest enam siseneda ka turuvälistesse eeldatavalt kõrgema tootlusega investeeringutesse,“ kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 400 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 177 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manus


LHV Group 2019-05 ET.pdf.pdf