English Estonian
Avaldatud: 2020-04-30 10:03:32 CEST
Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

30.04.2020 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne.
 1.  
 • Kanda 31.12.2019 majandusaasta puhaskasum summas 388 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
 • Maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15.05.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 22.05.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
 1. Kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Kert Keskpaik.


 1. Määrata ametisse kuuest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:
  • Steven Jaroslav Gorelik
  • Kert Keskpaik
  • Hillar-Peeter Luitsalu
  • Allar Niinepuu
  • Rait Riim
  • Tarmo Sild


 1. Valida järgmiseks kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2020. ja 2021. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.


 1. Täiendada põhikirja punktiga 3.11 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
  3.11. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.


Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 14. mail 2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.


Evelin Kanter
Peajurist
Arco Vara AS
+372 6144 630
evelin.kanter@arcovara.com