Publicēts: 2019-05-31 15:39:39 CEST
PATA Saldus
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

CORRECTION: AS "PATA Saldus " neauditēts 2019. gada 3 mēnešu finanšu pārskats

Veiktas izmaiņas:  Vārds peļņa mainīts uz zaudējumi.

 

AS "PATA Saldus " neauditēts 2019. gada 3 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2019. gada 3 mēnešu zaudējumi no saimnieciskās darbības ir 149 668 EUR pie neto apgrozījuma 16 598 467 EUR, kas sastāda zaudējumus uz vienu emitēto akciju 0.18  EUR.

Finanšu pārskatu par 2019. gada 3 mēnešiem skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv


Konsolid.parskats_2019_1.cet. LV.pdf
Parskats_birzai_LV_2019_1.cet.pdf