English Estonian
Avaldatud: 2021-12-23 07:05:00 CET
Elmo Rent
Ettevõtte kirjeldus

ELMO Rent AS edastab kommenteeritud analüüsid 2021. a näitajate kohta

Käesolevaga esitab ettevõte varem börsiteatena esitatud aruanded, mis on vastavalt asjakohase informatsiooniga täiendatud. 

 

ELMO Rendi valdusesse kuuluv sõidukipargi suurus 

Enne avalikku pakkumist 06.2021 oli 66 sõidukit (vt IPO tutvustus lk 25) ja 11.2021 seisuga 128 sõidukit. Muudatus +62 sõidukit, kasv +93%. 

Sõidukipargis järgmised mudelid:

1) elektriauto mudelid: Nissan Leaf, VW e-up, Skoda CitiGo, Peugeot e-208 GT, Renault Zoe, Skoda Enyaq, Tesla Model 3;

2) hübriidauto mudelid: Renault Clio, Renault Arkana, Toyota Yaris, Toyota Corolla;

3) e-kaherattalised: Super Soco TC Max, Super Soco CPX, Super Soco TC, Super Soco TCx

Lisanduvad kaasatud sõidukid ehk jagamiseks mõeldud klientide keskkonnasäästlikud (elekter, hübriid, rohegaas) isiklikud sõidukid. Keskmiselt seni 10 sõidukit kuus, jagamiseks on järgmised mudelid: Renault Zoe, VW ID3, Toyota Prius, Nissan Leaf, Peugeot e-208, VW Caddy, VW Passat, Audi A5 jt.

Vt lisatud GRAAFIK NR 1: ELMO Rent AS valduses olevate sõidukite arvu muutus pargis perioodil 01.2019 - 11.2021

  

ELMO Rendi sõidukipargi (valduses ja kaasatud sõidukid) läbitud kilomeetrid igas kuus 

Kui aastal 2020 läbisid meie sõidukid (valduses ja kaasatud) aastaga kokku 803 972 (2020. a III kvartalis 581 272 km) kilomeetrit, siis tänavu III kvartaliga 1 379 243 kilomeetrit ehk YOY kasv 137%. 11.2020 lõpuga sai läbitud 717 670 km, 11.2021 lõpuga juba 1 862 497 km, mis teeb YOY kasvuks 159%. 

Vt lisatud GRAAFIK NR 2: ELMO Rent AS sõidukipargi läbitud kilomeetrid kokku perioodil 01.2019 - 11.2021

   

Sõidukipargi poolt kokku hoitud CO2 tekkimine

Mida suurem on ELMO Rendi elektri- ja hübriidautode läbisõit Eesti teedel, seda väiksem on Eestis õhku paisatava CO2 kogus kokku. ELMO Rendi sõidukipargi poolt jäi 2021. aasta esimese üheksa kuuga õhku paiskamata 168 267 kilo CO2, mis on võrreldes 2020. aasta 9 kuuga kasv 137% (70 915 kilo CO2). 11.2020 versus 11.2021 kasv 159% rohkem CO2 kokkuhoidu (vastavalt 87 556 kg CO2 versus 227 225 kg CO2)

Vt lisatud GRAAFIK NR 3: ELMO Rent AS sõidukipargi poolt kokkuhoitud CO2 perioodil 01.2019 - 11.2021

 

Müügitulu kasv perioodil 01.2019 - 11.2011 (koos prognoosiga perioodiks 01.2021 - 11.2021)

2019. a müügitulu 277 863 EUR, 2020. a 449 006 EUR, 11.2021 seisuga 1 013 732 EUR (prognoos 12.2021 lõpuga 1 075 000 EUR), mis teeb vastavalt YOY kasvudeks 61% ja 139%.

2021. a kiire kasvu põhjuseks oli Nasdaq First North alternatiivbörsilt raha kaasamine, mis tõstis müügikäivet vastavalt: perioodil 01.2021 - 06.2021 versus 07.2021 - 12.2021 (prognoositud) 230 672 EUR versus 844 328 EUR, mis tähendab poolaasta võrdluses 266% kasvu (võrreldes 07.2020 - 12.2020 315 006 euroga kasv 2021. aasta samal perioodil 168%).

ELMO Rent ei täitnud 05.2021 - 06.2021 planeeritud prognoose, mille tingis tellitud uute sõidukite tarneviivitused ning nende saabumisel 1) uute elektriauto mudelite elektroonika skeemide tundma õppimisele kulunud lisaaeg ning 2) meie meeskonna poolt autokontrollerite valmistamise ja paigalduse suur maht.

IPO tutvustuses (vt tutvustus lk 27) prognoositud 2021. a müügikäive 934 651 EUR, mis täideti 10.2021 lõpuga (vt vastav börsiteade “ELMO Rent täitis 10 kuuga 12 kuu prognoosi“ https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bda977586aac0752af76a54cf0af98605&lang=et). 

Oktoobri '21 planeeritust suurema müügikäibe tõi lühirendi prognoosist kõrgem müügitulu (eeldatud madalhooajale kohast langust ei toimunud nii suurelt), autopargi haldusteenuse lisamüügi kasv ärisuunal ning autopargi vahetusest planeeritud suurem kasutatud autode müügitulu. Lühirendi tulu kasvas võrreldes aasta varasemaga 3,7 korda (10.2020 14 600eur, 10.2021 54 000eur). Kasutatud autode oodatust suurema müügitulu tingis üldine üleriiklik kasutatud autode defitsiidi, mis tõstis ka müügihinda.

ELMO Rendi täpsustatud 2021. a prognoos 1 075 000 EUR (vt börsiteade “ELMO Rent AS tõstab aastate 2021, 2022 ja 2023 müügikäibe prognoose” https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b28d279456c07f4fe3a914885d48d4638&lang=et), mis on IPO tutvustuses lubatud 2021. a käibest 15% kõrgem. 

Vt lisatud GRAAFIK NR 4: ELMO Rent AS müügitulu kuude kaupa, perioodil 01.2019 - 11.2021

Ettevõte 2021a prognoositud müügitulu koosneb lühirendi, sõidukipargi opereerimise haldusteenuse, autopargi müügi tuludest ja tehnoloogia (peamiselt autokontroller) rendist. Aastast 2022 lisanduvad müügituludesse taksoteenuse ning suureneb tehnoloogia (autokontrollerile lisaks kaugjuhitav tehnoloogia pakkumine) tulud. Samal ajal ei arvesta 2022 ja 2023. aasta prognoosid lühirendi ja taksoteenusega seotud sõidukipargi müügitulusid (jäetud välja, sest al 2022 lisandub välisturuga seotud käive ning sõltuvalt lõplikust sisenemise strateegiast on keeruline hinnata sõidukipargiga toimuvat, seega võimalik müügikäivet puudutav lühirendi/taksoteenusega seotud sõidukite müügitulu on täiendav prognoosis toodule).

 

Registreerunud uute klientide arv

ELMO Rendi uute klientide kasv on tõusnud viimasel poolel aastal üle 617 registreerimise ühes kuus, mis on võrreldes aasta varasema keskmise 157 registreerimist kuus, kasv 293% (periood 06.2021 - 11.2021 kokku 3704 versus 06.2020 - 11.2020 942 uut klienti). Vähenenud on aktiveeritud klientide maht, mille on tinginud tõhusam kliendi tausta kontrollimine ja samale ajale langenud uue registreerimis lahenduse lansseerimine. Kui 06.2020 - 11.2020 aktiviseerisime 942 kliendist 926 ehk 98%, siis 06.2021 - 11.2021 oli aktiveeritud 3704 registreerimisest 3147 klienti ehk 85%. 2020 esimese 11 kuu registreerunute arv oli 1334, 2021. a 11 kuu arv 4738, kasv 255%.

Vt lisatud GRAAFIK NR 5: ELMO Rent AS registreeritud uute klientide arv 01.2019 - 11.2021

 

Sõidukipargi keskmine kasutus aja suhtes

IPO tutvustuses (lk 26, Graafik nr 1 “kogu sõidukipargi keskmine kasutus aja suhtes, ühik „% ajast rendis”) järgselt tõusis ELMO Rendi sõidukipargi kasutus 16%'st 36%ni. Samas tutvustuses prognoosisime 2021. a II kvartalis kasutuseks juba 41%. 

% näitab mitu protsenti kogu ajast (nt 24hx30päeva=720h) on kogu sõidukipark kasutuses ja efektiivselt teenust osutatakse ehk nt 41% viitab, et 720 tunnist on olnud iga sõiduk keskmiselt 41% ehk 720x41%=295h kuus või 24hx41%=9,8h päevas kliendi sessioonide all. Mida suurem on protsent, seda efektiivsemalt on ELMO Rent oma sõidukiparki kasutanud ja tulu ühe sõiduki kohta suurendanud.

Tegelik sõidukipargi kasutus (sessioonide all olevad sõidukid) II kvartalis oli 42% kogu ajast. Juulis '21 (mis oli ka kõrghooaeg) langes see aga 38% peale, mis oli tingitud ühel ajahetkel suuremas koguses saabunud ja ootele jäänud uute autode mahust - uute automudelite elektroonika vajas tundma õppimist ja kõik sõidukid vajasid meie meeskonna poolt kontrollerite valmistamist ja paigaldust. Samas III kvartalis keskmine kasutus tõusis 46%ni ning ajaloolise rekordi tegi oktoober '21 tõustes 61%ni. Viimaste kuudega on vähenenud mitteaktiivsete (remont, hooldus jt) ja operatsioonide (pesu, liigutamine jt) all olevate sõidukite arv. November '21 on suurenenud operatsioonide all olevate sõidukite arv tänu elektriliste kaherattaliste hooaja lõpule. 

Kliente ootavate vabade sõidukite protsent on langenud (mida suurem %, seda rohkem vabasid sõidukeid): I kvartal 44%, II kvartal 41%, III kvartali 37% pealt IV kvartalil 20% peale, mis viitab nõudluse kasvule ning sõidukipargi jätkuvale kasvuvajadusele.

Vt lisatud GRAAFIK NR 6: ELMO Rent AS sõidukipargi keskmine kasutus aja suhtes 12.2020 - 11.2021

 

ELMO Rent AS kommenteerib ka juunis toimunud IPO-l kaasatud rahaga nelja peamise eesmärgi täitmist (vt IPO tutvustus lk 27): 

2021 Juuni IPO lubadused Ülevaade täitmisest Hinnang
1. Autopargi suurendamiseks, et ei tekiks defitsiiti ja saaks selle baasil valideerida olemasolevaid ja uusi teenuseid, plaanime kasutada 40% ulatuses kaasatud vahendeid. Sõidukiparki on lisandunud üle 60 sõiduki, sealhulgas premium klassi auto (Tesla Model 3) ja 20 e-kaherattalist. TÄIDETUD
2. Eeltööd välisturgudele sisenemiseks, sh turgudega tutvumiseks ning strateegiate koostamiseks plaanime kasutada 10% ulatuses kaasatud vahendeid. Kaardistatud laienemisvõimalused Soome, Rootsi, Poola ning toimuvad strateegiate realiseerimised TÄIDETUD
3. Kaugjuhitavate autode tehnoloogia lõpuni arendamiseks töövalmis tooteks, plaanime kasutada 50% kaasatud vahendeid. Platsitesti esimene osa läbitud, käivad ettevalmistused tänavatestiks. TÄITMISEL 
4. 2021 aastal on müügitulud vähemalt 934 000 eurot. Oktoobri lõpus oli müügitulu 942 032 EUR, ehk kümne kuuga on täidetud 12 kuu prognoos. Uus 2021. aasta prognoos näeb ette müügitulu mahtu 1 075 000 EUR. TÄIDETUD

 

 

Lisainformatsioon:

Julia Nekrassova

tegevjuht, juhatuse liige

julia@elmorent.ee 

 


GRAAFIK NR 2 ELMO Rent AS soidukipargi labitud kilomeetrid kokku perioodil 01.2019 kuni 11.2021.png
GRAAFIK NR 3 ELMO Rent AS soidukipargi poolt kokkuhoitud CO2 perioodil 01.2019 kuni 11.2021.png
GRAAFIK NR 1 ELMO Rent AS valduses olevate soidukite arvu muutus pargis perioodil 01.2019 kuni 11.2021.png
GRAAFIK NR 5 ELMO Rent AS registreeritud uute klientide arv 01.2019 kuni 11.2021.png
GRAAFIK NR 4 ELMO Rent AS muugitulu kuude kaupa perioodil 01.2019 kuni 11.2021.png
GRAAFIK NR 6 ELMO Rent AS soidukipargi keskmine kasutus aja suhtes 12.2020 kuni 11.2021.png