Paskelbta: 2020-02-06 20:33:44 CET
AB Novaturas
Kita informacija

Correction: AB „Novaturas“ 2020 m. investuotojo kalendorius

„Novaturas“ reglamentuojamą informaciją bei informaciją investuotojams 2020 metais planuoja skelbti šiomis dienomis: 

2020.02.14 – Sausio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.03.16 – Vasario mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.04.08 – Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą 

2020.04.15 – Kovo mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.04.28 – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė 

2020.04.30 – Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai 

2020.05.15 – Balandžio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius  

2020.06.15 – Gegužės mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.07.15 – Birželio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.07.29 – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė 

2020.08.14 – Liepos mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.09.15 – Rugpjūčio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.10.15 – Rugsėjo mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.10.28 – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė 

2020.11.16 – Spalio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2020.12.15 – Lapkričio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2021.01.15 – Gruodžio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius 

2021.02.09 – 2020 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė 

2020 metų balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. 

Finansų direktorius  
Tomas Staškūnas 
tomas.staskunas@novaturas.lt 
+370 687 10426