Publicēts: 2021-01-05 16:19:27 CET
Grindeks
Iekšējā informācija

AS “Grindeks” valdes atzinums par AS “Grindeks” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu

AS “Grindeks” valdes atzinums par AS “Grindeks” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu

Ievērojot to, ka 2020. gada 23. decembrī, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēta informācija par AS “Grindeks” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kura termiņš beidzas 2021. gada 22. janvārī, AS “Grindeks” valde uzskata par nepieciešamu informēt akcionārus par AS “Grindeks” koncerna nākotnes perspektīvām, kā arī sniegt savu atzinumu par izteikto AS “Grindeks” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Šobrīd “Grindeks” koncerns turpinās sava produktu portfeļa dinamisku attīstību, vienlaikus turpinot apgūt stratēģiski svarīgos biznesa attīstības tirgus Eiropas Savienības un Dienvidaustrumāzijas valstīs, kā arī nostiprinot savas tirgus pozīcijas Krievijā un pārējās NVS valstīs. AS “Grindeks” sekmīgi norit jaunās zāļu verifikācijas sistēmas uzturēšana.

 

Pielikumā:

AS “Grindeks” valdes atzinums par AS “Grindeks” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.

 

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012
fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lvPielikumsAS Grindeks_viedoklis.pdf