Publicēts: 2021-08-26 14:42:49 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Papildus informācija.

Latvija, 2021-08-26 14:42 CEST -- Ievērojot, ka AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" revidētajā 2020.gada finanšu pārskatā finanšu rezultāts – peļņa pirms nodokļiem par vairāk nekā 10% atšķiras no iepriekš izteiktajām prognozēm (2020.gadā kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtā budžeta) emitents sniedz šo atšķirību skaidrojumu.

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020.gada tīrās peļņas būtiskā atšķirība skaidrojama ar salīdzinoši mazāku Covid – 19 pandēmijas ietekmi uz AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs"  saimniecisko darbību, nekā tas tika piesardzīgi prognozēts pandēmijas sākuma posmā 2020.gada pavasarī.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492