Publicēts: 2021-05-31 14:16:14 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31.martā

Iekšējā informācija, 2021-05-31 14:16 CEST -- AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) bruto portfelis 2021. gada 31.martā ir 833 milj. eiro, ko veido 27,560 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 374 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 20,159;
  • aizdevumu portfelis 313 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,373;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 76 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 270;
  • Zemes fonds 71 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 758.

No gada sākuma Altum Koncerna portfelis pieauga par 3.7% (30 milj. EUR) pēc apjoma un par 3.7% (982 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2021. gada 3 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 2.3 miljoni eiro peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

Neraugoties uz vīrusa pandēmijas ietekmi, kas bija aktuāla visā pārskata periodā, ALTUM turpina izaugsmi, kas atspoguļojas arī augošos darbības apjomos. Šā gada pirmajā ceturksnī jauno darījumu apjoms bija par 63% lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn un lielākais jauno darījumu apjoma pieaugums bija mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, kur tas vairāk nekā divkārt pārsniedzis iepriekšējā gada izaugsmes tempu. Vienlaikus pieprasījums pēc specializētajiem Covid-19 ietekmes pārvarēšanas finanšu instrumentiem ir samazinājies, kas liecina, ka uzņēmumi ir pielāgojušies tirgus situācijai un ir gatavi investēt izaugsmē un tālākā attīstībā. Šā gada pirmā ceturkšņa rezultāti apliecina ALTUM izaugsmes kursu, un esam gatavi turpināt pildīt savu finansēšanas tirgus papildinošo lomu, atbalstot gan tos, kam nepieciešams īstermiņa atbalsts, gan tos, kas plāno jēgpilnas ilgtermiņa investīcijas, bet banku finansējumam kādu iemeslu dēļ nekvalificējas.”

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv


Altum_03.2021_LV_NASDAQ.pdf