Publicēts: 2020-06-11 12:57:29 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru sapulci

Sabiedrība ar šo informē, ka SIA Primus Legal, reģistrācijas Nr. 40103596993, izpildot nodrošinājuma aģenta pienākumus un funkcijas saistībā ar Sabiedrības obligāciju emisiju EU 3 790 000 apmērā, sasauc Sabiedrības obligacionāru sapulci, kuras darba kārtībā iekļauts uzaicinājums Sabiedrības obligacionāriem sniegt piekrišanu par jautājumiem, kas iekļauti šī paziņojuma pielikumā pievienotajā Nodrošinājuma aģenta paziņojumā.

 Nodrošinājuma aģenta SIA Primus Legal vārdā:

 AS SAKRET HOLDINGS valdes loceklis

Andis Ziedonis

 


2020-06-11 pieteikums sapulcei LV.pdf
2020-06-11 balsosanas anketa LV.pdf