English Latvian
Publicēts: 2021-12-27 13:48:19 CET
VEF
Finanšu kalendārs

AS VEF finanšu kalendārs 2022.gadam

2022.gadā  AS VEF plāno publicēt : -

nerevidētā starpperioda  saīsinātā finanšu informācija  par  03 mēnešu periodu,   kas noslēdzas  2022.gada 31.martā                  -   2022.gada 22.nedēļā ( līdz 31.05.22 ) ;

- nerevidēts  starpperioda saīsinātais  finanšu  pārskats   par  06 mēnešu periodu ,   kas noslēdzas    2022.gada 30.jūnijā                  - 2022.gada  35.nedēļā  ( līdz 31.08.22) ;

- nerevidētā starpperioda saīsinātā  finanšu informācija  par  09 mēnešu periodu ,   kas noslēdzas    2022.gada 30.septembrī           - 2022.gada  48.nedēļā ( līdz 30.11.22 )  ;  

 

AS VEF valde.