Paskelbta: 2017-05-17 14:00:00 CEST
Baltic Mill
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Baltic Mill” akcininkų susirinkimo sprendimai

Vievis, Lietuva, 2017-05-17 14:00 CEST -- 2017 m. gegužės 16 d. įvyko AB „Baltic Mill“ visuotinis akcininkų susirinkimas.  Susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas:

1.      Dėl bendrovės auditoriaus 2016/2017 finansinių metų ataskaitų auditui paskyrimo.  
      
AB „Baltic Mill“ akcininkų susirinkimas patvirtino UAB „PricewaterhouseCoopers“ bendrovės 2016/2017 finansinių metų ataskaitų auditoriais.

 

Vygantas Reifonas
CFO, AB „Baltic Mill“