Paskelbta: 2015-06-11 15:10:36 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102


Pranesimas apie vadovu sandorius 2015 06 11 LT.pdf