Published: 2020-11-10 15:10:09 CET
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko pateikiama informacija 2020 metų 9 mėnesių finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas komentuoja banko 2020 metų trijų ketvirčių finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus

Pridedame informaciją, pateikiamą seminaro metu.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00

Priedas


SAB Investor Webinar Q3 2020 003.pdf