Avaldatud: 2020-09-08 10:30:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS LHV Group (edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 7. septembril 2020 registreeritud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub LHV kuni 25 000 allutatud võlakirja „EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 20-2030“ nimiväärtusega 1000 EUR, lunastamistähtajaga 30.09.2030 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6% aastas. Võlakirjade ülemärkimise korral on LHV-l õigus suurendada Pakkumise mahtu kuni 10 000 täiendava võlakirja võrra, mille tulemusena võib pakutavate võlakirjade koguarv suureneda kuni 35 000-ni. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300001791 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 16. septembril 2020 kell 10.00 ja lõpeb 25. septembril 2020 kell 16.00. Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise ajakava

16.09.2020 kell 10.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus
25.09.2020 kell 16.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp
28.09.2020 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
30.09.2020 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
01.10.2020 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise algus Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

Märkimiskorralduste esitamine

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Väärtpaberikonto omanik: Märkimiskorralduse esitanud investori nimi
Väärtpaberikonto: Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 20-2030
ISIN kood: EE3300001791
Väärtpaberite arv: Investori poolt määratud võlakirjade kogus
Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot
Tehingu summa: Tehingu koguväärtus (investori poolt määratud võlakirjade kogus korrutatuna ühe võlakirja hinnaga)
Vastaspool: AS LHV Group
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99100539709
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 30.09.2020
Tehingu tüüp: “märkimine”
Arvelduse tüüp: “tehing makse vastu” (DVP)

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1. oktoober 2020 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on avalikustatud ka Prospekti tõlge eesti keelde, mis on koos Prospektiga kättesaadav nii LHV veebileheküljel aadressil https://investor.lhv.ee kui ka Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 470 inimese. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 227 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 181 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset allutatud võlakirjade märkimiseks. Pakkumine allutatud võlakirjade märkimiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti registreerimine ei ole käsitletav allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

 

Manused


Prospectus_EN.pdf
Prospectus_ET.pdf
Terms_and_conditions_of_subordinated_bonds.pdf