Avaldatud: 2020-02-21 07:02:00 CET
LHV Group
Börsiteade

Finantsinspektsiooni järelevalveline hinnang kapitalile ja AS-i LHV Group sisemised kapitalieesmärgid

Jaanuari keskel esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes varasemaga on muutunud täiendava omavahendite nõude koosseis ning nõuete suurused.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,73% (võrrelduna 1,53% 2018. aasta SREP-s), millest vähemalt 0,42% (2018. aastal 0,39%) peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,56% (2018. aastal 0,52%) kaetud esimese taseme omavahenditega. Lisaks jäi kehtima lisakapitalinõue välisriikides asutatud finantseerimisasutustelt kaasatud hoiuste summalt ning selleks on 0,2%.

19. veebruaril toimunud koosolekul otsustas LHV Groupi nõukogu lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 16,00% (senikehtinud 15,50%), minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 12,46% (senikehtinud 12,10%) ning minimaalseks esimese taseme põhiomavahendite suhtarvuks 10,63% (senikehtinud 10,40%).

Antud suhtarvude komponentide jaotus on järgmine:

 Esmase taseme põhiomavahendidEsmase taseme omavahendidKogu kapitalinõue
Baasnõue4,50%6,00%8,00%
Pillar 2 kapitalinõue0,42%0,56%1,73%
Mitteresidenditest finantsvahendajate hoiused vastavalt finantsplaanile0,10%0,10%0,10%
Kokku SREP kapitalinõue5,02%6,66%9,83%
Kapitali säilitamise puhver2,50%2,50%2,50%
Süsteemselt olulisuse (O-SII) puhver1,00%1,00%1,00%
Süsteemse riski puhver1,00%1,00%1,00%
Vastutsükliline puhver0,00%0,00%0,00%
Kombineeritud puhver kokku4,50%4,50%4,50%
Minimaalne regulatiivne nõue9,52%11,16%14,33%
Sisemised lisapuhvrid kokku1,11%1,30%1,67%
Grupisisene minimaalne kapitalinõue10,63%12,46%16,00%


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee