Paskelbta: 2020-03-10 08:00:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2020 m. vasario mėnesį

2020 m. vasario mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9.86 mln. EUR arba 26.4% didesni negu 2019 m. vasario mėnesį. Bendrovės pardavimai 2020 m. sausio - vasario mėn. buvo 19.6 mln. EUR arba 10.7% didesni negu per tą patį laikotarpį 2019 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102