Paskelbta: 2020-06-23 15:01:32 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2020 m. birželio 22 d. UAB „EPSO-G“ audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti susitarimo su UAB „EPSO-G“ dėl 2019 m. vasario 27 d. „EPSO-G“ ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo (toliau – Sandoris):

• Sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas;
• Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas Bendrovės akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu. Sąlygų pasikeitimas yra nulemtas pasikeitusių rinkos sąlygų.

Sprendimą dėl susitarimo dar turės priimti „Amber Grid“ valdyba.

Dabar galiojančioje 3 metų grupės tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartyje „Amber Grid“ yra nustatytas maksimalus 35 mln. eurų skolinimosi limitas, kurį pasirašius susitarimą numatoma padidinti iki 40 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt