Offentliggjort: 2018-05-07 09:50:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 42, 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og
inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået
tilføjet følgende ISIN
-koder:

Annuitetsobligation med variabel rente og
mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år,
inkonverterbar

ISIN-kode  Nom.rente/ 
Navn       Åbnings Lukke Udløbs-dato Valuta
       udløb    
        -dato  -dato
DK000204153 0,00%    NDACIBOR6OA22RF 08/05 
 30/04 01/07-2022  DKK
-2      2022             -2018  
-2022
DK000204145 0,00%    NDACITA6OA23RF  08/05  30/04 01/07-2023 
DKK
-8      2023             -2018  -2023

Vi henviser i
øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Tilfjelse til Nordea Kredits endelige vilkar.pdf