Publicēts: 2021-11-25 12:43:50 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „Citadele banka” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 25. novembrī pieņēma lēmumu, ar 2021. gada 26. novembri uzsākt AS „Citadele banka” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS „Citadele banka”
Emitenta saīsinātais nosaukums CBL
Vērtspapīra ISIN kods XS2393742122
Vērtspapīra dzēšanas datums 22.11.2026
Nominālvērtība 1 000 EUR*
Iekļaujamo obligāciju skaits 200 000
Kupona procentu likme (%) Fiksētā - 1,625%
Mainīgā - 3 mēnešu Euribor + 185 bps gadā
Kupona izmaksas datumi Periodā no 22.11.2021 līdz 22.11.2025 fiksētā likme, katra gada 22. novembrī
Periodā no 22.11.2025 līdz 22.11.2026 manīgā likme, reizi ceturksnī
Biržas tirdzniecības kods CBLBFLOT26A

* norādītā denominācija: 100 000 EUR, kas ir palielināma par soļiem 1 000 EUR apmērā (eng.: the minimum denomination of EUR 100 000 and higher integral multiples of EUR 1 000 in excess thereof)

Pielikumā: AS „Citadele banka” obligāciju prospekts un apliecinājuma vēstule par obligāciju ieraksta datumu.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius

 

 

 


prospectus_Citadele.pdf
Letter_Citadele.pdf