Julkaistu: 2005-08-02 08:00:03 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Cityconin osakepääoman korotus merkitty kaupparekisteriin
CITYCON OYJ          PÖRSSI-ILMOITUS      2.8.2005 klo
9.00

Cityconin osakepääoman korotus merkitty kaupparekisteriin

Citycon
Oyj:n suunnattuun osakeantiin 2005 liittyvä osakepääoman korotus
16 200 000
euroa on tänään merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet, 12 000
000
kappaletta, ovat kirjattuina osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja
julkisen
kaupankäynnin kohteena arviolta 3.8.2005. Uudet osakkeet oikeuttavat
täyteen
osinkoon 1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta lähtien ja tuottavat muut
osakkeisiin
liittyvät oikeudet yhtiössä tästä päivästä lukien.

Osakepääoman
korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on
168 426 928,80
euroa ja osakkeiden lukumäärä on 124 760 688.

Helsinki 2.8.2005

CITYCON
OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri
Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333
256


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi