Paskelbta: 2021-07-30 12:44:49 CEST
Linas
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko sprendimas dėl UAB „Veslo dizainas“ pateiktų AB „Linas“ oficialių siūlymų cirkuliarų tvirtinimo priėmimo atidėjimo

2021 m. liepos 30 d. AB „Linas“ gavo pranešimą iš akcininko UAB „Verslo dizainas“ apie Lietuvos banko sprendimą atidėti sprendimų dėl UAB „Verslo dizainas“ pateiktų oficialių siūlymų cirkuliarų tvirtinimo priėmimą.

Lietuvos banko prašymu skelbiame sprendimą, kuris yra pridedamas kaip šio pranešimo priedas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Priedas419-142 AB LINAS oficialiu siulymu tvirtinimo atidejimas.pdf