Julkaistu: 2005-05-19 09:00:00 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Citycon laajentaa toimintaansa Ruotsiin
Citycon Oyj       Pörssitiedote 19.5.2005       klo
10:00

Citycon laajentaa toimintaansa Ruotsiin

Citycon Oyj on 18.5.2005
allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaisesti Citycon
ostaa 75 prosenttia
Armada Exploaterings AB:n osakekannasta 49,9 miljoonalla
Ruotsin kruunulla
(5,4 miljoonalla eurolla). Armada Exploaterings AB omistaa
Tukholman
koillispuolella sijaitsevan Åkersbergan kauppakeskuksen.
Kauppakeskuksen
kiinteistöjen kokonaisarvo on noin 440 miljoonaa Ruotsin kruunua
(47,7
miljoonaa euroa). Myyjänä on Österåkerin kunnan omistama Armada
Fastigheter
AB, joka jää edelleen kauppakeskuksen omistajaksi neljänneksen
omistusosuudella.
Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Cityconille
1.7.2005.

Citycon ryhtyy kehittämään kauppakeskusta yhdessä kunnan kanssa.
Kun
laajennushanke on valmistunut, Citycon ostaa loput Armada Exploaterings
AB:n
osakekannasta. Kyseessä on Cityconin ensimmäinen
kansainvälistymisstrategian
mukainen sijoitus ulkomaiseen
kohteeseen.

Åkersbergan kauppakeskus on tärkeä osa Österåkerin kuntakeskusta
noin 30
kilometrin päässä Tukholmasta. Sen vaikutuspiirissä asuu tällä
hetkellä noin
37.000 ihmistä. Åkersberga on kasvukeskus, jonka asukasluvun ja
työpaikkojen
määrän ennustetaan kasvavan merkittävästi.

Citycon ryhtyy
kehittämään Åkersbergan kauppakeskusta sekä laajentamalla sitä
että
modernisoimalla olemassa olevia tiloja. Keskukseen kuuluu yhteensä
33.000
neliömetriä liiketiloja, toimistoja ja asuntoja. Nykyisellään
kauppakeskuksessa
toimii noin 80 yritystä, joista noin neljäkymmentä on
kauppaliikkeitä.

Ensimmäinen kansainvälinen sijoitus

"Åkersbergan
kauppakeskuksen hankinta on Cityconin kasvustrategian mukainen
ensimmäinen
kansainvälinen sijoitus. Tavoitteenamme on jatkaa sijoituksia
ulkomaille ja
rakentaa Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva
kiinteistösijoitusyhtiö, joka on
aktiivinen omistaja kohteissaan.

Åkersberga on kohde, jossa on suuri
kehityspotentiaali. Siellä voidaan saada
aktiivisella kehitystyöllä hyötyä
sekä keskuksen asiakkaille että kiinteistön
vuokralaisille", Cityconin
toimitusjohtaja Petri Olkinuora sanoo.

Åkersberga, arvioidut
avainluvut

Pinta-ala          Ennen      Laajennuksen
m2  
            laajennusta   jälkeen

Liiketilaa         
20 300      31 500
Toimistotilaa        800       
800
Asuntoja           12 000      17 500
Muuta        
    200       200
Yhteensä           33 300      50
000

Bruttovuokratuotto
vuodessa, MSEK       
48,0
Nettovuokratuotto
vuodessa, MSEK        30,9
Nettotuotto,-%*  
     8,0 %
Vuokrausaste-%      n. 100%

Ankkurivuokralaiset:   
 Hypermarket ICA, Kapp-Ahl, Lindex, Kick's, Nordea
             
 Bank, ON OFF
   
Myynti yhteensä 2003, MSEK  482
Kävijämäärä vuodessa,
milj.n. 4,5

*Ei sisällä laajennusta varten hankittua kiinteistöä

Tuottava
investointi

Cityconin sijoituksen nettotuotto kaupantekohetkellä on noin 8,0
prosenttia
vuodessa. Vuoteen 2009 mennessä toteutetaan kehityshanke, jolla
kauppakeskuksesta
muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus. Kehityshankkeen
kokonaisinvestointi tulee
olemaan 900-950 miljoonaa Ruotsin kruunua ja
sijoituksen vuosituotoksi arvioidaan
noin 9,0 prosenttia.

Kohteen hankinnan
Citycon rahoittaa ensivaiheessa pankkilainalla.

Citycon on erikoistunut
kauppakeskuksiin

Citycon on liikekiinteistöihin keskittynyt
kiinteistösijoitusyhtiö Suomessa.
Yhtiö vuokraa, johtaa ja kehittää
kiinteistöomaisuuttaan sekä suunnittelee ja
rakennuttaa uusia liiketiloja.
Citycon Oyj on pörssiyhtiö, jonka osakkeet
noteerataan Helsingin
Pörssissä.

Citycon omistaa 144 kohdetta, joiden käypä arvo 31.3.2005 oli
yhteensä 736,4
miljoonaa euroa ja nettotuottoaste 8,7 prosenttia. Yhtiön
kiinteistöomaisuus
keskittyy alueellisesti pääkaupunkiseudulle ja Suomen
suurimpiin kaupunkeihin.

Vuonna 2004 Cityconin liikevaihto oli 88,6
miljoonaa euroa ja
kiinteistöomaisuuden bruttovuokratuotot olivat 83,2
miljoonaa euroa. Tuotoista
noin 44,9 prosenttia muodostui pääkaupunkiseudun
kohteista ja 35,7 prosenttia
muiden suurimpien kaupunkien
kohteista.


Cityconin vahva liiketilaosaaminen, kohteiden jatkuva
kehittäminen ja kattava
kiinteistöomaisuus mahdollistavat pitkäaikaisten
asiakassuhteiden muodostamisen
ja suurtenkin kauppaketjujen tehokkaan
palvelemisen.

Citycon on vuokralaisilleen vähittäiskaupan liiketilojen
asiantuntija ja
kumppani. Yhtiö kartoittaa jatkuvasti vuokralaistarpeita sekä
seuraa
markkinatilannetta tiiviisti ja on näin mukana luomassa edellytyksiä
vuokralaisen
liiketoiminnan kehittämiselle.

Helsingissä
19.5.2005

Citycon Oyj
Hallitus

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin
(09) 6803 6738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja
Pirkko Salminen
Puhelin (09) 6803 6730 tai 050 3022
485
pirkko.salminen@citycon.fi


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi