English Estonian
Avaldatud: 2023-03-07 08:53:54 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp aktsiate tagasiostuprogrammi tulemused

Tagasimüügikorralduste esitamise perioodil laekus 162 investorilt korraldusi 2 077 440 aktsia tagasimüügiks summas 3 531 648 eurot. Tagasiostu jaotuse tulemusena saab iga investor müüa tagasi 28,32% tagasimüügikorralduses esitatud aktsiate arvust.

AS Ekspress Grupp kuulutas 8. veebruaril 2023 välja kuni 588 235 oma aktsia (ASi Ekspress Grupp aktsia, ISIN EE3100016965, edaspidi aktsia) tagasiostu aktsionäridelt hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogumahus kuni 1 miljon eurot.

Kõigil aktsionäridel oli võimalik pakkuda oma aktsiaid ASile Ekspress Grupp tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Aktsiate tagasimüügikorralduste esitamise periood algas 15. veebruaril 2023. a ja lõppes eile, 6. märtsil 2023. a.  

Tagasimüügikorralduste esitamise perioodil laekus 162 investorilt korraldusi 2 077 440 aktsia tagasimüügiks summas 3 531 648 eurot. Kuna laekunud tagasimüügipakkumiste maht kokku ületas 1 000 000 eurot, jaotas AS Ekspress Grupp tagasiostetavad aktsiad aktsionäride esitatud pakkumiste vahel proportsionaalselt (pro rata) selliselt, et tagasiostu kogumaht ei ületaks 1 000 000 eurot. Jaotuse tulemusena saab iga investor müüa tagasi 28,32% tagasimüügikorralduses esitatud aktsiate arvust.

Kui tagasiostetavate aktsiate proportsionaalse jaotamise tulemusena saadi aktsiate arv, mis ei olnud täisarv, ümardati vastav aktsiate arv ümardamise reeglite kohaselt allapoole täisarvu aktsiateni. Ümardamisel tekkiv jääk jaotati aktsionäride vahel juhuslikkuse printsiibi alusel.

Aktsiate ja raha ülekande kuupäev on 9. märts 2023. a.

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.