Paskelbta: 2020-05-22 15:05:00 CEST
INVL Baltic Farmland
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius


Pateikiame gautus su Dariumi Šulniu glaudžiai susijusių asmenų (UAB “Lucrum investicija” ir Gintautės Bagdonavičiūtės) pranešimus dėl sandorių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijomis.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė
Eglė Surplienė
El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com


Priedai


INVL Baltic Farmland_pranesimas_GBagdonaviciute_20200521.pdf
INVL Baltic Farmland_vadovu sandoris_Lucrum investicija_20200521-s0522.pdf