Paskelbta: 2017-01-10 07:55:28 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. gruodžio mėnesį

2016 m. gruodžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,3 mln. EUR arba 20% didesni negu 2015 m. gruodžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - gruodžio mėn. buvo 90,4 mln. EUR arba 7% didesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102