English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-22 08:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Kita informacija

Akcinės bendrovės "VILNIAUS BALDAI" investuotojo kalendorius 2024 finansiniais metais

2024 finansiniais metais (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

- 2023 m. gruodžio 29 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2024 m. kovo 29 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

- 2024 m. birželio 28 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2024 m. spalio 29 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2024 m. lapkričio 28 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel.: +370 (5) 2525700