English Latvian
Publicēts: 2023-03-02 14:45:44 CET
HansaMatrix
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

Latvijas Banka atļauj SIA Emsco izteikt brīvprātīgo HansaMatrix akciju atpirkšanas piedāvājumu

Riga, 2023-03-02 14:45 CET -- Latvijas Bankas uzraudzības komiteja šī gada 1.martā ir pieņēmusi lēmumu atļaut SIA Emsco (reģistrācijas Nr. 40203437904; juridiskā adrese – Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046) izteikt brīvprātīgo akciju sabiedrības "HansaMatrix" akciju atpirkšanas piedāvājumu. 

Aicinām akcionārus iepazīties ar prospektu, kas pievienots šī paziņojuma pielikumā.

Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas ir 8,50 EUR. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas, tas ir, no 2. marta līdz 31. marta plkst. 16:00.

Atbilstoši prospektā norādītajai informācijai, piedāvātājam SIA Emsco nepieder no akciju sabiedrības “HansaMatrix” akcijām izrietošas balsstiesības ne uz tiešas, ne netiešas līdzdalības pamata. Prospekts nesatur informāciju par personām, kuras rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju SIA Emsco vai akciju sabiedrību “HansaMatrix” kā mērķa sabiedrību.

Pieņemot piedāvājumu, AS “HansaMatrix” akcionāriem ir jāsazinās ar  savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā ir atvērts finanšu instrumentu konts.

Pielikumā: SIA Emsco brīvprātīgā akciju sabiedrības “HansaMatrix” akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts elektroniskā veidā.

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: 
invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, “ierīču” interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.


SIA_Emsco_prospekts.pdf