Offentliggjort: 2017-10-17 13:25:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 95, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og
inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået
tilføjet følgende ISIN
-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og
mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år,
konverterbar

ISIN-kode  Nom.rente/ 
Navn       Åbnings Lukke Udløbs-dato Valuta
       udløb    
        -dato  -dato
DK000204013 0,00%    NDAEURIBOR3OA21 20/10 
 31/10 01/01-2021  EUR
-8      2021             -2017  
-2020

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål
kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab

 


Selskabsmeddelelse nr. 95 2017 - Tilfjelse til Nordea Kredits endelige vilkar ENDELIGE VILKAR - VARIABELT FORRENTEDE - EURIBOR3 - SDRO.pdf
Pressemeddelse PDF.pdf