English Latvian
Publicēts: 2018-01-12 13:03:53 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

CORRECTION: Latvijas valsts vērtspapīru iekļaušana Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā biržā

Labojums: Labots Biržas tirdzniecības kods un pievienota fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme 

 

Sākot ar š.g. 15. janvāri Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri:

Vērtspapīra ISIN kods LV0000570158
Emitenta saīsinātais nosaukums LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums 12.05.2023
Nominālvērtība EUR 1 000
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms EUR 1 000
Iekļaujamo vērtspapīru skaits 20 000
Biržas tirdzniecības kods * LVGB002523A
Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme (%) 0.250

         

* fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)

 


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.