English Estonian
Avaldatud: 2013-04-25 15:30:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne

2012. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Tallinn, Eesti, 2013-04-25 15:30 CEST -- Nordecon AS-i nõukogu kiitis 25.04.2013 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS-i 2012. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS-i 2012. a majandusaasta puhaskasum on 1 477 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 563 000 eurot. Mitte maksta 2012. a majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividende ja mitte teha eraldisi reservkapitali.

Auditeeritud 2012. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav NASDAQ OMX Tallinna börsi koduleheküljelt www.nasdaqomxbaltic.com ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com. Samuti on majandusaasta aruandega võimalik tutvuda emitendi asukohas Pärnu mnt 158/1, Tallinn.

Auditeeritud aruandes ei tehtud olulisi korrigeerimised võrreldes 13.02.2013 avalikustatud esialgsete majandustulemustega.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2012. aasta konsolideeritud müügitulu oli 159,4 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com


Nordecon_Aruanne_2012.pdf