Paskelbta: 2021-04-27 18:34:32 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl žiniasklaidos priemonėmis pateiktos informacijos apie AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės pagrindinių vadovų ir darbuotojų skatinimo akcijų opcionais programą.

2021 m. balandžio 27 d. žiniasklaidoje buvo paskelbtos publikacijos dėl AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės pagrindinių vadovų ir darbuotojų skatinimo akcijų opcionais programos (toliau – Programa) teisėtumo (toliau – Publikacijos).

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė), siekdama, kad Publikacijos neklaidintų investuotojų, visuomenės ir kitų rinkos dalyvių, skelbia paaiškinimą. 

Bendrovė informuoja, kad Vilniaus apygardos prokuratūra, gavusi privataus asmens pareiškimą, kreipėsi į Bendrovę ir suinteresuotas institucijas dėl informacijos, susijusios su Programa, pateikimo.

Bendrovė paaiškina, kad įvykdžius pirminį viešą akcijų siūlymą, Bendrovė nuo 2020 m. spalio 7 d. yra emitentas, kurio akcijomis prekiaujama viešai reguliuojamoje rinkoje, t. y. listinguojama bendrovė. Valstybei priklauso 73,08 proc. Bendrovės akcijų, likusia dalimi – 26,92 proc. akcijų prekiaujama reguliuojamose rinkose. Bendrovės akcijas reguliuojamose rinkose gali įsigyti mažmeniniai Lietuvos bei užsienio investuotojai. Ši akcijų dalis, kuria prekiaujama reguliuojamose rinkose, nėra valstybės valdomas turtas. Bendrovės akcijos darbuotojams ir pagrindiniams vadovams būtų suteikiamos kaip atlygio ir motyvavimo sistemos dalis perleidžiant Bendrovės turimas savas akcijas, t. y. Bendrovei įsigijus savų akcijų reguliuojamose rinkose. Taigi valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos perleidžiamos nebūtų ir tai niekaip nepaveiktų kontroliuojančio akcininko – valstybės – kontrolinio akcijų paketo dydžio (73,08 proc.).  

Bendrovės vertinimu, darbuotojų ir vadovų skatinimas opcionų programomis, kaip sudėtine atlygio ir motyvavimo sistemų dalimi, yra modernus, geriausias tarptautines praktikas ir Lietuvos įstatymus atitinkantis procesas.

Bendrovė yra viena iš pirmųjų valstybės kapitalo įmonių, pradėjusių tokią praktiką Lietuvoje, todėl natūralu, kad institucijos kreipiasi dėl išsamesnių paaiškinimų ir gilinasi į opcionų programų principus ir teisinį tokių sistemų reguliavimą. Bendrovės vertinimu, nei viešasis interesas, nei teisės aktai pažeisti nebuvo.

Bendrovė teikia ir teiks visą reikiamą informaciją ir kitaip bendradarbiaus, siekiant paaiškinti, kad nei viešasis interesas, nei teisės aktai nebuvo pažeisti.

Visa informacija apie opcionų programas buvo skelbiama per vertybinių popierių biržas, apie šiuos procesus buvo informuotos tiek suinteresuotosios šalys, tiek ir akcininkai bei visuomenė. Informacija apie Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimu atnaujintą Bendrovės atlygio politiką ir akcijų suteikimo taisykles skelbta kovo 25 d., apie patvirtintus vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos strateginius tikslus skelbta kovo 22 d.

Apie esminius įvykius, susijusius su Programa, Bendrovė informuos teisės aktų numatyta tvarka.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076