Publicēts: 2021-08-29 16:27:48 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2021-08-29 16:27 CEST -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2021. gada 27. augustā.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_6M 2021_Final_.pdf