English Estonian
Avaldatud: 2023-03-02 15:54:18 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Mainor Ülemiste AS võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2023-03-02 15:54 CET --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi juhatuse 02. märtsi 2023. a otsusele võetakse Mainor Ülemiste AS-i 121 060 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot (Mainor Ülemiste võlakiri 2027, ISIN kood: EE3300003136) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Eeltoodust tulenevalt on 121 060 Mainor Ülemiste AS-i võlakirja kauplemisel Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North alates esmaspäevast, 06. märts 2023. a või sellele lähedasest järgmisest kuupäevast.

Täiendav info:

Emitendi nimi Mainor Ülemiste AS
Emitendi lühinimi MAY
ISIN kood EE3300003136
Lunastamiskuupäev 10.03.2027
Väärtpaberite nimiväärtus 100 EUR
Väärtpaberite arv 121 060
Kogunimiväärtus 12 106 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi MAYB085027FA
Intressimäär 8,50%
Intressimakse kuupäevad 2 korda aastas
  10. märts; 10. september

Mainor Ülemiste AS-i nõustaja on Redgate Capital.

Mainor Ülemiste AS-i ettevõtte kirjeldus on teatele lisatud.

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Igal First Northil kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas reeglitega.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Mainor Ulemiste bond 23-2027.pdf
Mainor Ulemiste bond 23-2027.pdf