Paskelbta: 2020-04-27 17:41:18 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ informacija eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2020 m. balandžio 30 d. pateikia audituotą 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą, metinį pranešimą, pelno (nuostolių) paskirstymo  projektą.

Bendrovės akcininkai kviečiami dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, nes dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje besitęsiančio karantino susirinkimo dieną, įprastas posėdis susirinkimo vietoje nebus rengiamas.  Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Balsavimo biuletenis, kurį galima atsispausdinti ir užpildžius atsiųsti į AB „Snaigė“, taip pat pateikiamas šio pranešimo priede.

2019 m. Akcinė bendrovė „Snaigė“  iš pagrindinės veiklos uždirbo 1,7 mln. EUR EBITDA, beveik tiek pat kiek 2018 metais. Tačiau nesėkminga vienos iš patronuojamų įmonių veikla neigiamai įtakojo konsoliduotą bendrovės rezultatą. Bendrovė uždirbo  mažiau nei planavo, t. y. 1 mln. EUR konsoliduotos EBITDA.

2019 metais  bendrovė pasiekė 32,2 mln. EUR konsoliduotą  apyvartą, kuri buvo 14 proc. mažesnė nei 2018 m. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, šis sumažėjimas susijęs su vieno stambiausių bendrovės klientų Prancūzijoje finansiniais sunkumais, kurie tiesiogiai įtakojo ir Grupės apyvartos apimtis. „Metų eigoje mums pavyko iš dalies  kompensuoti šiuos praradimus, didinat apyvartas kitose rinkose, tokiose kaip Portugalija, Italija, Ukraina, Rumunija ir kt.“ – teigė M. Sologubas.

2019 m. AB „Snaigė“ savo gaminius eksportavo į daugiau kaip 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalių. Didžiausias pardavimų pajamos gautos iš Vokietijos, Ukrainos, Lietuvos,  Čekijos, Norvegijos.

Pasak Mindaugo Sologubo, 2020 m. bendrovė ir toliau vystys ir tobulins savo buitinius šaldymo prietaisus, kaip ir kasmet pristatys naujų gaminių. „Tačiau vienas svarbiausių mano, kaip naujojo vadovo ir visos Akcinė bendrovė „Snaigė“ komandos ateinančių metų strateginių tikslų – produktų portfelio diversifikavimas.“ – teigė M. Sologubas.  - „Pradėsime serijinę pramoninės šaldymo įrangos gamybą, šiuo metu vykdome projektavimo bei bandymų darbus.“
Šios naujos produktų  kategorijos atsiradimas padės bendrovei  išvengti sezoniškumo, užtikrinti tolygesnę bei efektyvesnę gamybą, stiprins bendrovės konkurencingumą bei didins jos pajamas ateityje.

AB „Snaigė“ generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas

Priedai


VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2020_04_30.pdf
AB Snaige 2019 m. finansiniu ataskaitu rinkinys_Auditoriaus isvada_Metinis pranesimas_Socialines atsakomybes ataskaita.pdf
2019 m. AB Snaige pelno nuostolio paskirstymo projektas_2019 year project of profit loss distribution of Snaige_AB.pdf