Published: 2020-11-04 14:19:32 CET
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

Paziņojums par netiešu līdzdalību

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” 04.11.2020. ir saņēmusi paziņojumu par netiešas līdzdalības iegūšanu (pielikumā). Atbilstoši šim paziņojumam Somijas valsts netiešā veidā ar tai piederoša uzņēmuma Fortum Oyj un virknes citu uzņēmumu starpniecību kopš 17.08.2020. kontrolē Uniper Ruhrgas International GmbH, Vācijas Federatīvajā Republikā reģistrētu komercsabiedrību.

Uniper Ruhrgas International GmbH līdzdalības apmērs akciju sabiedrībā “Latvijas Gāze” nav mainījies. Šai sabiedrībai kopš 2016. gada pieder 18,26% akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju.

Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: investor.relations@lg.lv

Pielikums


Fortum-notification.pdf