Estonian
Avaldatud: 2021-11-26 10:26:35 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Hagen Bikes Holding AS aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

Hagen Bikes Holding AS (registrikood 16358778, Kopli tee 1/2-5, 75312, Rae vald, Eesti, edaspidi Hagen või Emitent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Hageni poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Hagen kodulehel https://kpcyclery.com/wp-content/uploads/2021/11/Lisa-4-Hagen-Ettevo%CC%83tte-kirjeldus.pdf. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Hagen juhatuse liikme Kaspar Peeki kommentaar:

Hageni eesmärk on populariseerida jalgrataste kasutust linnakeskkonnas ning muuta jalgrattad eelistatud sõiduvahendiks ka kõigile neile, kelle igapäevased tegevused hõlmavad laste, trennikoti ja nädalase ostukorvi vedamist. Hageni arendatud kastirattad on innovaatilised, mugava disainiga, kerged ja kiired. Hagen on jõudnud kiire kasvu faasi ning plaanib lähiaastatel oluliselt suurendada tootmismahte ning laieneda Euroopa suurimatele rattaturgudele – Saksamaale ja Prantsusmaale. Seal näeme potentsiaali tulevikus müüa kuni 10 000 ratast aastas. Aktsiate pakkumise ja Nasdaqil kauplemisele võtmisega soovime seda kasvulugu jagada ka kõigi märkijate ja tulevaste investoritega.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 190 000 Hagen lihtaktsiat.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 501 600 eurot. Hagen kavatseb pakkumise tulu kasutada tootmisvõimsuste suurendamiseks, tootearenduseks ja uutele turgudele laienemiseks. Täpsemalt kasutatakse tulu Hageni tootmise koondamiseks ühte asukohta ning investeeringuteks uutesse seadmetesse ja töötajatesse. Tootearenduses kavandatakse lähiajal uue mudeli lansseerimist ning lähiaastatel on kavas laieneda Saksamaa ja Prantsusmaa turgudele.  

Pakkumises on õigustatud osalema juriidilised ja füüsilised isikud Eestis.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 29. novembril 2021 kell 10:00 ning lõpeb 10. detsembril 2021 kell 16:00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 2,64 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 2,54 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

29. november 2021 kell 10:00 Pakkumisperioodi algus
10. detsember 2021 kell 16:00 Pakkumisperioodi lõpp
13. detsember 2021 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
15. detsember 2021 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
29. detsember 2021 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: HAGEN BIKES HOLDING AKTSIA täiendav 2
ISIN-kood: EE3801088404
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 2 eurot ja 64 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Hagen Bikes Holding AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99110716017
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Hagen otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 13. detsembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt, kusjuures Hagen jätab endale õiguse eelistada olemasolevaid investoreid ja Hageni töötajaid.

 

Enne Hagen aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Kaspar Peek
Hagen juhatuse liige
Tel: +372 56 88 62 33
E-mail: kp@kpcyclery.com

Hagen on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatiliste ja kõrgtehnoloogiaga varustatud kastirataste tootmine.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Hagen aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Hagen ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Hagen aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Hagen ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Hagen aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.