English Estonian
Avaldatud: 2022-04-12 15:30:00 CEST
TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2022. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q1/22Q1/21yoy
Supermarketid139,5133,94,2%
Kaubamajad21,717,920,7%
Autokaubandus34,036,2-6,1%
Turvasegment2,31,457,6%
Kinnisvarad1,51,218,5%
Müügitulud kokku198,9190,84,3%
    
Supermarketid2,31,554,1%
Kaubamajad-1,7-2,2-25,1%
Autokaubandus2,11,275,6%
Turvasegment0,0-0,1-109,1%
Kinnisvarad2,62,53,9%
IFRS 16-0,4-0,7-43,1%
Maksueelne kasum kokku4,92,2127,0%

Grupi 2022. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 198,9 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 190,8 miljonit eurot, oli kasv 4,3%. Aruandeperioodi puhaskasumiks kujunes 0,4 miljonit eurot, mis võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga suurenes 2,6 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 4,9 miljonit eurot ja see kasvas võrreldes aasta varasema võrreldava tulemusega 2,7 miljonit eurot.

Grupi 2022. aasta esimese kvartali majandustulemus vastas Grupi poolt seatud ootustele. Erinevalt aasta varasemast, mil koroonapiirangute tõttu olid moe- ja tööstuskaupade kauplused ajutiselt suletud, olid käesoleva aastal kõik Grupi kauplused kogu aruandeperioodi jooksul avatud. Oodatud majanduskeskkonna normaliseerumist raputas veebruaris alanud ootamatu ja hirmutav Venemaa agressioon Ukraina vastu, mis muutis tarbijate tavapärast käitumist, tõi kaasa hinnatõusu ning tarneprobleemid. Vaatamata keskkonna keerukamaks muutumisele suutis Grupp kasvatada maksueelset kasumit või vähendada kahjumit kõigis oma tegevussegmentides. Jaesegmentides suudeti parandada brutorentaablust, mis omakorda aitas tasandada energiahindade ning tööjõukulude kasvu mõju. Tööjõukulud kasvasid 2022. aasta esimeses kvartalis 7,2%, samal ajal töötajate arv kahanes 4,9%. Tööjõu efektiivsus on saavutatud 2021. aastal Selveri ja ABC Supermarketsite kaupluste protsesside ühendamise tulemusel. Samuti on tööjõu optimeerimist võimaldanud klientide seas järjest suuremat populaarsust koguvate iseteeninduskassade kasutuse kasv.

Aruandekvartalil renoveeris Kaubamajade segmendis Kaubamaja Tallinna müügimaja täielikult Naistemaailma. Alustatud on ettevalmistustöödega uue Selveri projekteerimiseks ja ehitamiseks Tartusse. Samuti on algust tehtud ehitustöödega Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks. Esimeses kvartalis tehti investeeringuid Grupi e-poodide platvormiuuendustesse ja lojaalsusprogrammi mugavusrakendustesse. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti esimeses kvartalis 11 ABC Kinga ja SHU kauplust.

Supermarketid

Supermarketite ärisegmendi 2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 139,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,2%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2022. aasta I kvartalis 0,40 tuhat eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 6,0%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile samuti 0,40 tuhat eurot, kasvades võrrelduna baasperioodiga 4,3%. Selveritest sooritati 2022 aasta I kvartalis 10 miljonit ostu, mida võrdluses eelmise aastaga on üle 3% rohkem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli I kvartalis 2,3 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,8 miljonit eurot enam. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemusest 0,2 miljoni euro võrra suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Kogu Supermarketite segmendi kasum on teenitud Eestis.

Supermarketite segmendi tegelikes müügitulemustes ja võrdlusbaasis sisalduvad Covid-19 mõjud; klientide tarbimisharjumusi on mõnevõrra muutnud ka hindade kasv ja Ukraina kriis. Paljude kaupade ja teenuste hinnad on maailmaturul kasvanud ning nende kandumist jaemüügi lõpphindadesse on jaekaubandusel võimatu vältida. Mitmetele Vene või Ukraina päritolu toodetele on tulnud leida alternatiivsed tooted, mille hinnatase on mõnevõrra kallim. Hindade kasv on tingitud suuresti elektri, gaasi ja kütuse kallinemisest, mis on oluliselt kasvatanud ettevõttete tegevuskulusid ja mis omakorda kanduvad paratamatult edasi kõikide toodete ning teenuste lõpphindadesse, olenemata tegevusalast. Hinnatõusu leevenduseks klientidele jätkab Selver kolmandat aastat külmutatud hindade kampaaniaga, mille raames on fikseeritud rohkem kui 400 toote hinnad. Hinnasurvele vastukaaluks on Selver teinud tegevusi efektiivsuse kasvatamiseks. Investeeringud iseteeninduskassadesse ning IT lahendustesse on avaldanud positiivset mõju tööjõuefektiivsusele ning kaupade käitlemise põhiprotsessile. Käesoleva aasta I kvartalis Eesti turule 8 kauplusega sisenenud LIDL kaupluste kett ei ole esimesel tegutsemise kuul Selveri kaupluste müügitegevusele selgelt hinnatavat mõju avaldanud.

Müügitulemuse võrdlusel tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et baasaastal olid kevadpühad I kvartalis, käesoleval aastal langevad II kvartalisse. Samuti avaldab mõju Selver ABC kaupluste rebrändimise protsessi raames baasaastal ajutiselt kaupluste sulgemiste tõttu madalam võrdlusbaas.

Supermarketite segmenti kuuluva Kulinaaria keskusköögi müügitulu kasvas I kvartalis 21,4%. Maksueelne kasum langes võrdlusperioodil 6,5%, mille peamiseks põhjuseks olid uue tootmishoonega seoses lisandunud amortisatsiooni- ja finantskulu. Ühelt poolt on märkimisväärse käibe kasvu taga võrdlusperioodil kehtinud piirangute tõttu tekkinud käibelangus, kuid samas on toetanud kasvu hästi õnnestunud turunduskampaaniad. Uue tehase tootmisvõimalused on hoogustanud tootearendust. Keskusköök sisenes kondiitritoodete kategoorias uude segmenti - Selveri Köök kaubamärgi alt tuli naistepäevaks turule kvaliteetsel toorainel baseeruva esimese väikese tordiga ja peagi on oodata lisa. Lisaks toodi turule erinevaid kondiitritooteid, magustoite ja suppe. Lähiajal on kavas alustada hommikusöögi sortimendi pakkumisega. Peolauatoodete segment ei ole taastunud pandeemiaeelsele tasemele.

Selver plaanib käesoleval aastal avada kaks uut kauplust; renoveerida kuni kaks kauplust. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega e-poe teenuse arendamine. Kui hetkel on SelveEkspressi teenus klientidele kättesaadav kõikides Selver kauplustes, siis käesoleva aasta lõpuks on eesmärk pakkuda iseteeninduslahendust ka kõikides Selver ABC kauplustes.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2022. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 21,7 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 20,7%. Kaubamajade segmendi 2022. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,7 miljonit eurot. Maksueelne kahjum vähenes 0,6 miljoni euro võrra. Kui eelmisel aastal toimus esimeses kvartalis koroonanäitajate järsk kasv, mille tagajärjel suleti kõik moe- ja tööstuskaupade kauplused 11. märtsil, siis sel aastal jäid kõik kauplused avatuks ja klientide soov füüsilisi kauplusi külastada püsis kõrge toetades kõigi Kaubamajade ärisegmendi kaupluste müügitulu kasvu.

Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,26 tuhat eurot kuus, mis on 18% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja avas kevadhooaja 10. märtsil täieliku uuenduskuuri läbi teinud Tallinna Naistemaailmaga ja samuti oli läbi aegade edukaim Ilu Aja kevadkampaania. Veebruari kampaaniatele avaldas negatiivset mõju 24. veebruaril Venemaa poolt alustatud täiemahuline sõda Ukraina riigi vastu.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2022. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, mis 2021. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 34,5%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,02 miljonit eurot, mis 2021. aasta võrreldava perioodiga vähenes 0,04 miljonit eurot. Edukaks osutusid nii veebruaris Eesti toodete kampaania Eesti Kuu kui märtsis toimud naistepäeva kampaania. Portfelli lisandus mitmeid uusi kaubamärke. Märtsis alustati sotsiaalkampaaniaga, mille käigus kogutakse koostöös Punase Ristiga annetusi Ukraina sõjas kannatanud inimestele.

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2022. aasta esimeses kvartalis 1,3 miljoni eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,1%. Esimese kvartali kahjum oli 0,4 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,2 miljoni euro võrra parem tulemus. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti esimeses kvartalis 11 ABC Kinga ja SHU kauplust, mis tähendas jõulist varude realiseerimist.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2022. aasta esimese kvartali müügitulu oli 34,0 miljonit eurot. Müügitulu kahanes võrreldes eelmise aastaga 6,1%. Segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli esimese kvartalis 2,1 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,9 miljonit eurot enam. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 277 uut sõiduautot. Autokaubandussegmendi käive langes eelkõige uute autode jätkuva defitsiidi tõttu. Tarneprobleemid kimbutasid Grupi poolt esindatavatest brändidest enim Peugeot’ ja Škoda uusi sõidukeid. Seoses uute autode kättesaadavuse vähenemisega vähenes ka vana auto uue vastu vahetamise võimalus, mis omakorda kahandas kasutatud autode laovaru täienemist ning vastavat müügikasvu. Autodefitsiidi positiivse mõjuna on langenud hinnasurve tekitades positiivse efekti kasumlikkusele. Järelteenindused töötavad tavapärases rütmis ja täidavad planeeritud ootusi. Uue KIA Sportage linnamaasturi turuletulek on olnud edukas ja müük on läinud ootuspäraselt. Mudelivalikusse on lisandunud veel uus Peugeot 308, elektriauto KIA EV6 ja Škoda Fabia.

Turvasegment

Turvasegmendi 2022. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 57,6%. Segment jäi I kvartalil oma tegevusega nulli, parandades sellega maksueelset kasumit 0,1 miljoni euro võrra. Kiireimat kasvu näitasid rahavedude ja juhtimiskeskuse teenuste valdkonnad. Käive vähenes tehnikaprojektide valdkonnas, mis osaliselt seotud teadliku riskide vähendamisega keerulises keskkonnas, aga osaliselt ka tarnete viibimisega. Kvartali jooksul lisandus uusi kliente kõigis valdkondades ja üldine nõudlus teenuste järele oli heal tasemel. Suuremate negatiivsete mõjuritena kasumlikkusele püsivad tööjõupuudus ja energiahindade kasv. Täiendava riskina on tekkinud võimalus tehnikaprojektide peatumiseks seoses probleemidega üldehituses.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2022. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta I kvartaliga võrreldes 18,5%. Segmendi I kvartali maksueelne kasum oli 2,6 miljonit eurot. Kasum kasvas võrdlusperioodil 3,9%.

Segmendi märkimisväärse müügitulu kasvu taga on osaliselt võrdlusperioodil kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute perioodil üürnikele tehtud ajutiste üürisoodustuste mõju. Käesoleva aasta müügitulu ja kasumi kasvu toetasid möödunud aastal Tartu Kaubamaja keskuses lisandunud uued üürnikud ja samuti rekonstrueeritud ärikeskuse avamine Salaspilsis Lätis. Kasumile on avaldanud mõju ka energiahindade varasemast oluliselt kiirem kasv. Kinnisvara segmendi poolt hallatavate kaubanduskeskuste olulisteks märksõnadeks said aasta alguses hästi planeeritud ja maitsekad turunduskampaaniad. Uue näo sai suure populaarsuse saavutanud viimsilaste imagokampaania, kus Viimsi Keskuse kampaanias kasutatakse modellidena Viimsis elavaid inimesi.

Käesoleval aastal on alustatud ettevalmistustöödega uue Selveri projekteerimiseks ja ehitamiseks Tartusse. Alustatud on ehitustöödega Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks. Päikesepaneelidega toodetav elektrienergia on kavas kasutada hoone omatarbimiseks. Koostamisel on detailplaneering Laulasmaa Selveri kinnistul ehitusõiguse suurendamiseks.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 31.03.202231.12.2021
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod33 00129 981
Nõuded ja ettemaksed19 29920 673
Varud71 18168 369
Käibevara kokku123 481119 023
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed304304
Sidusettevõtjad1 8031 745
Kinnisvarainvesteeringud62 75762 690
Materiaalne põhivara 424 537431 263
Immateriaalne põhivara20 49020 284
Põhivara kokku509 891516 286
VARAD KOKKU633 372635 309
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused41 94940 646
Võlad ja ettemaksed130 739111 345
Lühiajalised kohustused kokku172 688151 991
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused243 304238 705
Edasilükkunud tulumaksukohustus4 4764 476
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud311267
Pikaajalised kohustused kokku248 091243 448
KOHUSTUSED KOKKU420 779395 439
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv108 887109 543
Jaotamata kasum84 811111 432
OMAKAPITAL KOKKU212 593239 870
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU633 372635 309

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

 3 kuud 20223 kuud 2021
   
Müügitulu198 923190 766
Muud äritulud327205
   
Müüdud kaupade kulu-146 313-145 316
Teenuste kulud-14 637-11 526
Tööjõukulud-22 347-20 837
Põhivara kulum ja väärtuse langus-9 642-9 857
Muud ärikulud-313-250
Ärikasum5 9983 185
Finantstulud11
Finantskulud-1 159-1 076
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil5848
Kasum enne tulumaksustamist4 8982 158
Tulumaks-4 479-4 333
Aruandeperioodi puhaskahjum419-2 175
Muu koondkasum  
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse  
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku00
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM419-2 175
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0,01-0,05

Tuhandetes eurodes

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_1Q2022_est.pdf