Published: 2019-11-29 14:55:47 CET
Linas
Tarpinė informacija

AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2019 m. lapkričio 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Grupės 2019 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,9 mln. eurų, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu – 9,2 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,13 mln. eurų. 2018 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 0,48 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2019 m. devynių  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Priedas


Atskaitomybe 1909 LTU.pdf