English Latvian
Publicēts: 2021-09-30 10:59:37 CEST
Amber Latvijas balzams
Akcionāru sapulces lēmumi

“Latvijas balzams” izziņo dividenžu izmaksu akcionāriem un jaunu nosaukumu

Pēc kārtējās AS “Latvijas balzams” akcionāru sapulces, kas norisinājās šī gada 30. septembrī, Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja vadība informē par dividenžu izmaksu AS „Latvijas balzams” akcionāriem 3,4 miljonu eiro apmērā. Tāpat sapulcē nolemts, ka 2022. gada maijā tiks mainīts kompānijas nosaukums. Saglabājot daļu no vēsturiskā nosaukuma, nākamgad tas tiks mainīts uz “Amber Latvijas balzams”, pievienojot atpazīstamības zīmi no mātes kompānijas, “Amber Beverage Group”.

Akcionāru sapulcē nolemts izmaksāt AS „Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 3 448 574 eiro jeb 0,46 eiro par katru akciju no uzkrātās un līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas. Par dividenžu maksājuma datumu noteikts 2021. gada 18. oktobris.

“Pieļaujam, ka “Latvijas balzams” akciju turētāji jeb akcionāri būs gandarīti par šīm ziņām. Akcionāru pieņemtais lēmums par labu dividenžu izmaksai liecina par kompānijas stabilitāti un ticību tās turpmākajai attīstībai,” stāsta AS “Latvijas balzams” valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns

Kā ziņots iepriekš, pirms sešiem gadiem AS “Latvijas balzams” pievienojās strauji augošajai alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānijai “Amber Beverage Group”, kura šogad vairākiem saviem uzņēmumiem visā pasaulē pievieno papildu atpazīstamības zīmi – “Amber”. Akcionāru sapulce sprieda par labu lēmumam mainīt nosaukumu no AS „Latvijas balzams” uz AS „Amber Latvijas balzams”, nosakot, ka izmaiņas stāsies spēkā ar 2022. gada 1. maiju.

“Atrašanās Grupā mums ir nesusi vairākus ieguvumus un arī šīs pārmaiņas palīdzēs iegūt plašāku atpazīstamību starptautiskā mērogā un jaunus klientus un lielākus pasūtījumus,” skaidro Intars Geidāns. “Savukārt, runājot par darbiniekiem, jau tagad paredzams, ka mūsu darbiniekus šīs izmaiņas ietekmēs tikai pozitīvā nozīmē, jo tas stiprinās sadarbību Grupas ietvaros, un, protams, darbiniekiem nebūs nekādu izmaiņu attiecībā uz darba apstākļiem: līgumiem, darba vietām un citam saistībām.”

Papildus iepriekšminētajiem lēmumiem, akcionāru sapulce apstiprināja AS “Latvijas balzams” 2020. gada pārskatu, Valdes un Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumus. 2020. gada peļņu 9 324 305 eiro apmērā tika nolemts atstāt nesadalītu. Akcionāru sapulces laikā tika ievēlēts revidents 2021. gada pārskatu revīzijai – auditorfirma “PricewaterhouseCoopers”. Sapulces noslēgumā nākamo piecu gadu termiņam tika ievēlēta jauna Padome šādā sastāvā: Rolands Gulbis, Valizhan Abidov, Velga Celmiņa, Guntars Reidzāns un Boriss Ņešatajevs.

Akciju sabiedrība “Latvijas balzams” ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Uzņēmumam pieder divas alkoholisko dzērienu ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražotne un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražotne. AS “Latvijas balzams” ir viens no Latvijas vadošajiem eksportētājiem – tā produkcija pieejama 180 pasaules valstīs.

Plašāka informācija par 2021. gada 30. septembra akcionāru sapulces lēmumiem lasāma uzņēmuma mājaslapas sadaļā “Investoriem“.

 

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns

 


LB_lemumi_LV_30092021.pdf