English Latvian
Publicēts: 2022-08-29 16:27:35 CEST
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Likvidējamās AS''KURZEMES ATSLĒGA 1'' likvidācijas slēguma pārskats (auditēts)

Likvidējamās AS''KURZEMES ATSLĒGA 1'' likvidācijas slēguma pārskats (auditēts)

Kalvenes iela 27,Aizpute,Dienvidkurzemes novads,LV3456, 2022-08-29 16:27 CEST -- Likvidācijas process sakrita ar laiku, kad visā pasaulē plosījās COVID pandēmija, un tādējādi ievērojami pasliktinājās iespēja realizēt kompānijas aktīvus citiem komersantiem. Situāciju saasināja arī  pandēmijas un kara izraisītā ekonomiskā krīze, neskaidrās nākotnes ekonomikas prognozes valstī un pasaulē. Neskatoties uz grūtībām,  sabiedrība pilnībā spēja norēķināties ar uzņēmuma kreditoriem un beidzam darbību ar nelielu kapitāla atlikumu.

Sabiedrības likvidācijas kapitāls sastāda 36 729 EUR,

Likvidācijas kvota uz 1 akciju  ir 0.04EUR.

Likvidācijas kvota tiks pārskaitīta Latvijas Centrālajam depozitārijam, kurš, savukārt, izmaksās to akcionāriem.

Likvidācijas kvotu izmaksa tiks uzsākta pēc 2 mēnešiem pēc likvidācijas pārskata publiskošanas-2022.gada 31.oktobrī.

Atkarībā no procesa gaitas  likvidācijas kvotas izmaksas datums var tikt pārcelts.

Pielikumā :

- Likvidācijas pārskats

- Atlikušās mantas sadales plāns

 

         Pēteris Frīdenbergs
         Likvidējamās AS''KURZEMES ATSLĒGA 1''
         likvidators
         e-mail:peteris@ka1.lv


Atlikusas mantas sadales plans.pdf
KA1_atalgojuma _zinojums.pdf
KA1_Korp_Parv_Paz_2022.pdf
KA1_neatk_Revidenta_zinojums_2022.pdf
KA1_sleguma_parskats_auditets_2022.pdf
kurzemesatslga1.xhtml