Avaldatud: 2021-03-31 07:00:00 CEST
Harju Elekter
Majandusaasta aruanne

ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

EESTI, 2021-03-31 07:00 CEST -- AS Harju Elekter esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande. Võrreldes 23.02.2021 avaldatud esialgsete tulemustega ei ole finantstulemused muutunud.

Kontserni 2020. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 146,6 miljonit eurot, ärikasum 6,5 miljonit eurot ja puhaskasum 5,5 miljonit eurot.

2020. a majandusaasta auditeeritud aruanne on kättesaadav NASDAQ Tallinna börsil ja ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com

   

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

 


HE_aastaaruanne2020_est.pdf